Seryozha

2018

Schedule

10 march, 19:00 wed
Moscow Art Theatre Russia, Moscow, 3 Kamergesky Lane, bld. 1
Buy Ticket

director - Dmitry Krymov

 
designer - Maria Tregubova, Ivan Vinogradov
 
choreographer - Oleg Glushkov
 
ass. director - Aleksandra Zotova
 
Cast:
Maria Smolnikova, Anatoly Beliy, Victor Khorinyak, Egor Zotov, Nina Guseva, Nadezhda Zharycheva, Olga Voronina, Vladimir Kuznetsov, Kuzma Kotrelyov, Nikita Karpinsky, Anton Loban, Daniil Feofanov

People

History

Mu-Mu

© 2015. «Dmitry Krymov Lab». All rights reserved.
Website made by — ICO